Escoleta Magdalena 2018

FESTA PLENA!

Com cada any, proposem una escoleta plena d ́activitats per tal que els dies no lectius de les vacances de Nadal esdevinguen per als xiquets i xiquetes un temps per relaxar-se, expressar la seua creativitat, jugar i en definitiva gaudir.

Com sempre, us volem proposar un projecte que no només atengue a la conciliació d ́horaris, sinó que a més esdevingue motivador per a les xiquetes i xiquets que han de passar aquests dies de vacances al centre escolar.

Les activitats es centraran en les festes de la Magdalena, que durant estes dates ompleixen l’entorn més proper dels xiquets i xiquetes.

Tot això unit a temps de joc, lliure o guiat, temps per a la creativitat, oportunitats d’experimentació i participació i tot allò que caracteritza tots els programes que Aur-Art elabora per al vostre centre.

Títol: Festa Plena!
Dates: 6 al 9 de Març de 2018 (el dia 5 és festiu a Castelló i no hi haurà servei)
Horaris: Diverses possibilitats horàries: 9:00 a 13:00 / 9:00 a 15:30 (amb o sense menjador) / Escoleta matinera des de les 7:30

HORARI
MENJADOR / SENSE MENJADOR
PREUS

ESCOLETA NOMÉS MATÍ
(9:00 A 13:00)
40€ AMPA/ 45€ NO AMPA

ESCOLETA COMPLETA
(9:00 A 15:00)
AMB MENJADOR
72€ AMPA/ 77€ NO AMPA

SENSE MENJADOR*
54€ AMPA/ 59€ NO AMPA

ESCOLETA MATINERA:
10€ AMPA/ 15€ NO AMPA

Només hauran d ́abonar l ́escoleta matinera les famílies que no en facen ús habitual.

PARTICIPACIÓ DIES SOLTS: 12€/ 14,50€/ 18,50€ depenent modalitat horària

*En la modalitat d ́escoleta completa sense menjador les famílies hauran de portar el dinar des de casa. A l ́hora del menjador el dinar s ́escalfarà i es servirà en la mateixa vaixella que facen servir els usuaris que trien l ́opció amb menjador.

PODEU CONSULTAR-NOS SI NECESSITEU QUALSEVOL ALTRA MODALITAT HORÀRIA.

Formulari d’inscripció