Escoleta Pasqua 2018

LA PRIMAVERA PEL MÓN

Com cada any, proposem una escoleta plena d ́activitats per tal que els dies no lectius de les vacances de Pasqua esdevinguen per als xiquets i xiquetes un temps per relaxar-se, expressar la seua creativitat, jugar i en definitiva gaudir.

Com sempre, us volem proposar un projecte que no només atengue a la conciliació d ́horaris, sinó que a més esdevingue motivador per a les xiquetes i xiquets que han de passar aquests dies de vacances al centre escolar.

Les activitats es centraran en les manifestacions culturals que es relacionen amb l´inici de la primavera a diferents parts del món.

Tot això unit a temps de joc, lliure o guiat, temps per a la creativitat, oportunitats d’experimentació i participació i tot allò que caracteritza tots els programes que Aur-Art elabora per al vostre centre.

Títol: La primavera pel món!
Dates: 3 al 9 d’Abril de 2018 (el dia 2 és festiu a Castelló i no hi haurà servei)
Horaris: Diverses possibilitats horàries: 9:00 a 13:00 / 9:00 a 15:30 (amb o sense menjador) / Escoleta matinera des de les 7:30

HORARI
MENJADOR / SENSE MENJADOR
PREUS

ESCOLETA NOMÉS MATÍ
(9:00 A 13:00)
50€ AMPA/ 55€ NO AMPA

ESCOLETA COMPLETA
(9:00 A 15:00)
AMB MENJADOR
90€ AMPA/ 95€ NO AMPA

SENSE MENJADOR*
67,50€ AMPA/ 82,50€ NO AMPA

ESCOLETA MATINERA:
12,50€ AMPA/ 17,50€ NO AMPA

Només hauran d ́abonar l ́escoleta matinera les famílies que no en facen ús habitual.

PARTICIPACIÓ DIES SOLTS: 12€/ 14,00€/ 18,50€ depenent modalitat horària

*En la modalitat d ́escoleta completa sense menjador les famílies hauran de portar el dinar des de casa. A l ́hora del menjador el dinar s ́escalfarà i es servirà en la mateixa vaixella que facen servir els usuaris que trien l ́opció amb menjador.

PODEU CONSULTAR-NOS SI NECESSITEU QUALSEVOL ALTRA MODALITAT HORÀRIA.

Formulari d’inscripció