Escoleta matinera curs 23-24

Setembre 2023 a juny 2024

Escoleta matinera curs 2023-2024
DE L’11 DE SETEMBRE DE 2023 AL 21 DE JUNY DE 2024 (TOTS DOS INCLOSOS)
Horari 7.30 A 9.00 H

Llegiu esta informació

Inscripció en: https://inscripcionpekesport.brainbond.es/

No realitzar el pagament fins a rebre email de Pekesport confirmant l’escoleta.
Posteriorment a la confirmació de l’escoleta, enviar el justificant de pagament + justificant sòci/a AMPA a l’e-mail: contacto@pekesport.com indicant nom, cognom/s i col·legi de l’alumne/a.

MÉS INFORMACIÓ EN: 964 21 70 81 / contacto@pekesport.com