Convocatòria Assemblea General Ordinària AMPA

19 maig 2023 – 17.00 hores

La Junta Directiva de l’AMPA CEIP Tombatossals convoca a totes les famílies sòcies de l’Associació a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (conforme a l’article 14 dels seus estatuts).

Dia: 19 de maig de 2023
Hora: Primera convocatòria: 16.30 hores – Segona convocatòria: 17.00 hores
(La previsió és començar en segona convocatòria)

Lloc:      Sala multiusos del CEIP Tombatossals


ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última assemblea celebrada
  2. Memòria d’activitats
  3. Presentació de comptes
  4. Renovació de la Junta Directiva
  5. Uniformitat
  6. Activitats extraescolars
  7. Precs i preguntes