Convocatòria assemblea general ordinària AMPA CEIP Tombatosals 3/12/23

La Junta Directiva de l’AMPA CEIP Tombatossals convoca a totes les famílies sòcies de l’Associació a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (conforme a l’article 14 dels seus estatuts).


Dia:        3 de desembre de 2023
Hora:     Primera convocatòria:    10.30 hores
Segona convocatòria:     11.00 hores
(La previsió és començar en segona convocatòria)

Lloc:      Telemàtica (es remitirà per correu l’enllaç a la videoconferència)

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última assemblea celebrada
  2. Memòria d’activitats
  3. Presentació de comptes
  4. Uniformitat
  5. Activitats extraescolars
  6. Precs i preguntes