Escoleta ampliació horària setembre 2023 (11 a 29 setembre)

Escoleta d’ampliació horària de Setembre 2023
DE L’11 AL 29 DE SETEMBRE (TOTS DOS INCLOSOS)
Horari 15.30 A 17.00 H

Llegiu el document explicatiu

Inscripció en: https://inscripcionpekesport.brainbond.es/

No realitzar el pagament fins a rebre email de Pekesport confirmant l’escoleta.
Posteriorment a la confirmació de l’escoleta, enviar el justificant de pagament + justificant sòci/a AMPA a l’e-mail: contacto@pekesport.com indicant nom, cognom/s i col·legi de l’alumne/a.

MÉS INFORMACIÓ EN: 964 21 70 81 / contacto@pekesport.com