Escoleta summer setembre 2023 (1 al 8 de setembre)

Escoleta Summer – Setembre 2023
DE L’1 AL 8 DE SETEMBRE (TOTS DOS INCLOSOS)
Horari 7.30 A 14.30 H

Llegiu la documentació d’esta escoleta

Inscripció en: https://inscripcionpekesport.brainbond.es/

No realitzar el pagament fins a rebre email de Pekesport confirmant l’escoleta.
Posteriorment a la confirmació de l’escoleta, enviar el justificant de pagament + justificant sòci/a AMPA a l’e-mail: contacto@pekesport.com indicant nom, cognom/s i col·legi de l’alumne/a.

MÉS INFORMACIÓ EN: 964 21 70 81 / contacto@pekesport.com

Etiquetes: